NKMB HOLDING BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van kappersmodellenbureau, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons heeft verstrekt.

NKMB HOLDING BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Het NKMB verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per app) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan het NKMB uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Het NKMB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar (12 maanden) bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of als u geen gebruik meer wenst te maken van de door ons beschikbaar gestelde diensten via onze website, platform of mobiele app.

Het NKMB verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op de website van het NKMB worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Het NKMB gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Het NKMB maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van kappersmodellenbureau bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan het NKMB te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Het NKMB heeft hier geen invloed op.

Het NKMB heeft Google geen toestemming gegeven om via kappersmodellenbureau verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, conform de Wet persoonsgegevens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@nkmbholding.com met als onderwerp “privacy verzoek”. Het NKMB zal zo snel mogelijk, maar binnen acht weken, op uw verzoek reageren naar het door u opgegeven mail adres.

Het NKMB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van het kappersmodellenbureau maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door NKMB verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met het NKMB Holding via info@nkmbholding.com
www.kappersmodellenbureau.nl, www.nkmbbv.nl, www.nkmbholding.com, www.visagiemodellen.nl & www.schoonheidspecialistemodellen.nl zijn websites van het NKMB HOLDING B.V.

NKMB HOLDING B.V. is als volgt te bereiken:
Bezoekadres: Europalaan 5232 BC ‘s-Hertogenbosch
E-mailadres: informatie@nkmbholding.com
Telefoon: +31 (0)73 704 1129
KvK: 72953136